جنبش سبز رای من بر و بچ های ارزشیتیر 1389 - باران
سفارش تبلیغ
صبا

باران

می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خویش

به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خویش

می برم تا که در آن نقطه کور شستشویش دهم از رنگ گناه

شستشویش دهم از لکه عشق زین همه خواهش بیجا و تباه

می برم تا زتو دورش سازم زتو ای جلوه امید محال

می برم زنده به گورش سازم تا از این پس نکند یاد وصال

ناله می لرزد می رقصد اشک

آه بگذار که بگریزم من

از تو ای چشمه جوشان گناه

شاید آن به که بپرهیزم من

به خدا غنچه شادی بودم دست عشق آمد وازشاخم چید

شعله آه شدم صد افسوس که لبم باز بر ان لب نرسید

عاقبت بند سفر پایم بست

می روم خنده به لب خونین دل

می روم از دل من دست بدار

ای امید عبث بی حاصلکلمات کلیدی:

+نوشته شده در دوشنبه 89 تیر 14ساعت 7:30 عصرتوسط مهسا_ز | | نظرات شما ()

   1   2      >